top of page

Sena Başöz is an artist working across many different media whose works investigate healing, seeking ways of interacting with what is considered out of reach and experimentally regenerating what is considered frozen-dead-stale-lost. She often works with archives as the only tangible material between life and death. She focuses on broader definitions of "care" and the practices it entails. The organism’s self-repair and balance nature obtains in the long run constitute the backbone of this narrative. Her most recent work delves into the body as an archive and movement as a tool to regenerate. 

 

Her recent solo exhibitions and performances include "Inevitable Choreography", Zilberman Gallery, Istanbul (2023); "Possibilities of Healing", Yapı Kredi Culture Arts and Publishing, Istanbul (2023); “Slalom”, Wellcome Collection, London (2022); “Clam”, Matsutake at Librairie Yvon Lambert, Paris (2021); “Ars Oblivionis”, Lotsremark Projekte, Basel (2020); and “Hold on Let go”, MO-NO-HA Seongsu, Seoul (2020). She has participated in group exhibitions such as “There is Nothing Inevitable About Time”, TAVROS, Athens (2022); “Transitorische Turbulenzen”, Kunstraum Dreiviertel, Bern (2020); “Studio Bosphorus”, Hamburger Bahnhof, Berlin (2018); “Quiet Dialogue”, Tokyo Metropolitan Museum (2018) and “Sharjah Biennial Offsite Exhibition: BAHAR”, Istanbul (2017).

 

She received her BA in Economics from Boğaziçi University in 2002 and MFA from Bard College Milton Avery Graduate School of the Arts in Film and Video in 2010. She participated in artist residencies at Cité Internationale des Arts, Paris (2017), Atelierhaus Salzamt, Linz (2010) and Delfina Foundation, London (2020-2022).

 

The artist lives and works in Istanbul.

Farklı mecralarla çalışan Sena Başöz’ün işleri, iyileşmeyi araştırırken ulaşılmaz olanlarla etkileşime geçmenin ve donuk-ölü-zaman aşımına uğramış-kayıp kabul edilenleri deneysel olarak yeniden canlandırmanın yollarını arar. Sanatçı, yaşam ölüm arası tek elle tutulur malzeme olan arşivlerle sık sık çalışır. Geniş anlamıyla "bakım ve ilgi"nin tanımlarına ve uygulamalarına odaklanır. Organizmanın kendini onarması ve doğanın uzun vadede dengelenmesi bu anlatının bel kemiğini oluşturur. Son dönem işleri bir arşiv olarak bedeni ve yeniden canlandırma aracı olarak hareketi araştırır.

 

Son dönem kişisel sergileri ve performansları arasında "Kaçınılmaz Koreografi", Zilberman Gallery, İstanbul(2023); "İyileşme Olasılıkları", Yapı Kredi Kültür Sanat ve Yayıncılık, İstanbul(2023);  “Slalom”, Wellcome Collection, Londra (2022); “Clam”, Matsutake at Librairie Yvon Lambert, Paris (2021); “Ars Oblivionis”, Lotsremark Projekte, Basel (2020); “Hold on Let go”, ve MO-NO-HA Seongsu, Seul (2020) yer alıyor. Katıldığı grup sergileri arasında “There is Nothing Inevitable about Time”, TAVROS, Atina (2022); “Transitorische Turbulenzen, Kunstraum Dreiviertel”, Bern (2020); “Studio Bosphorus”, Hamburger Bahnhof, Berlin (2018); “Quiet Dialogue”, Tokyo Metropolitan Museum (2018) ve “Sharjah Biennial Offsite Exhibition: BAHAR”, İstanbul (2017) yer alıyor.

 

2002 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde lisansını, 2010 yılında Bard College Milton Avery Graduate School of the Arts Film ve Video Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Sanatçı, Cité Internationale des Arts Paris’te (2017), Atelierhaus Salzamt Linz’de (2010) ve Delfina Foundation Londra'da (2020-2022) misafir sanatçı programlarına katıldı.

 

Sanatçı İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.

bottom of page